T: H. Vogelesang
M: Herman van Veen
Prikkeldraad delen nr. 5
jaar: 1977

Sta aangeplakt tegen een muur
Wordt gezocht
Wegens het verspreiden van
Lichaamsgeur
Zweten dwangarbeiders
Levenslang als beesten
In tijgerkooien brullen
Mensen aan 't spit
Geregen
In 't prikkeldraad
Gewenteld met teer
Overgoten
Gietkunstenaar
Ontaarde kunst
Brandt NAVO-dorpen uit
Eren wij onze God
Olievlek over alle oceanen
Stroomt het geld naar magnaten
En Vaticaan
Bidden vriendverschenen op:

Overblijven (1977)