T: Rob Chrispijn
M: Herman van Veen
Na 9 maanden
jaar: 1977

Als je zoet bent
Als je stil bent
Als je lief bent
Als je flink bent

Na negen maanden warmte
Kom je op de wereld
En lig je in de kou
Naakt en weerloos
Merk je gauw
Dit is de wereld van
Als

Als je zoet bent
Als je stil bent
Als je lief bent
Als je flink bent
Als je zoet bent
Als je stil bent
Als je lief bent
Als je flinkverschenen op:

Overblijven (1977)