T: Rob Chrispijn
M: Herman van Veen
Graag gezien
jaar: 1982

De Bilt meldt windkracht negen
Fietsers buigen als het riet
Het regent bellen in het water
Nee, mooi ben je niet

Maar jij hebt ogen die ook kijken
Als het stormt; die niet wijken
Voor machtsvertoon of stemverheffing
Die niet alles vergelijken met wat ze eerder hebben gezien
Jouw ogen zijn zo helder
Als een landschap in de winter
Onder hoge, ijle luchten
Ieder ogenblik weer anders als een eindeloos misschien
Door zulke ogen word ik graag gezien

Een foto van de vijver
Met jou in tegenlicht
In een honderdste seconde
Verstrakt jouw gezicht

Want jij hebt lippen die niet zo makkelijk
Lenen voor een glimlach
Die nooit, om toch maar lief te lijken
Lippendienst bewijzen aan een soort gezelligheid
Nee, jouw lippen zijn onzeker
Soms een streep, dan weer teder
Steeds bereid het ijs te breken
Tot ze zomaar openbloeien
Als ontroering ze bevrijdt
Zulke lippen vragen heel veel tijd

Gaan de jaren tellen
Of telt alleen de tijd
Dat je werkelijk bij elkaar bent
Zonder onwaarachtigheid

Ik hou van armen die zich geven
In moedige gebaren
Zoveel groter dan ze lijken
Je kan mij bereiken omdat jij zulke armen hebt
Door jouw handen gaat het leven
Als ze dweilen als ze strelen
Hard en benig en geduldig
En in wezen zo onschuldig als een kind bezig met van alles
Toch zijn jouw armen nooit bezetverschenen op:

Zolang de voorraad strekt (1982)
Zolang de voorraad strekt (incl: de bom valt nooit) (1983)