T: H. Zaret
NT: Rob Chrispijn
M: A. Marly
De Vluchteling
jaar: 1970

Toen de vijand is gekomen
als dieven in het donker
werd mijn land vertrapt
en liet ik alles achter

Ik ben m'n naam vergeten
'k heb vrouw en kind verloren
maar ik ben niet alleen
de bergen zijn m'n vrienden

Een oude vrouw heeft mij verborgen
onder kolen in de kelder
toen de vijand kwam
ze stierf zonder iets te zeggen

Voor wie vlucht is elke schaduw
een soldaat of een verrader
en er is steeds de angst
die je nooit alleen laat

Hoor de wind, de wind die fluistert
en belooft als je goed luistert
dat er vrede komt
misschien vandaag of morgen

Nu de aarde is besmeurd
en de hemel wordt verscheurd
door geschreeuw om hulp
is het leven zinloos

En in Warschau of in Praag
1940 of vandaag
er is geen verschil
voor wie op de vlucht is

Hoor de wind, de wind die fluistert
en belooft als je goed luistert
dat er vrede komt
misschien vandaag of morgenverschenen op:

Voor een verre prinses (1970)
Carre I Amsterdam (1971)
Suzanne (1973)