T/M: Herman van Veen
Schrijf mejaar: 2022

Schrijf me wat je aan hebt
schrijf me wat je ziet
schrijf me wie er ook is wie er niet

schrijf me waar de zon staat
schrijf me zijn daar bloemen schrijf me
zijn er pepermuntjes zijn er boeken

schrijf me
is er sneeuw schrijf me
is er een soort geloof schrijf me
is er donker is er hoop

schrijf me wat je denkt
schrijf me of het regent
schrijf me hoe je haar zit schrijf me wat je mist

schrijf me is er een theater
schrijf me wie er speelt

is er daar een strand
en wie loopt er met je meeverschenen op:Moeders (2022)