T: Herman van Veen
M: A. Caldara
Arr: Herman van Veen
Erik van der Wurff
Harlekijn lied
jaar: 1968Floebelegab stobelegab flop flop flee floebelagabba
Stobelegabba stikke dikke drop drop stabba gabba
Hobelegabba stobelegabba flibelegabba stikke dikke hop stop
Snee reldeldee ge stikke dikke floep stikke flak stikke
Flee geflamflam flik flak flik flak stikke dikke dropdreep
Stikke stikke drab drab floebelegabba stobelegam flabelegam
Dro drab dree drabba floebelegabba stobeligam dee

Snoebelegabba floebeligabba stikstikstak plok plak plik
Plak stikki dikki dree druim druim druim hopsikee
Duim flik flak flak stikke dikkefloot drob suaroem botervloot
Deboedeboebeligam wobbgabbaflibeligabbastikkedikkepokkepakka-
Pikstaksneerik stakstakstikkidikkideedrobdrabdrobdreedrabba-
Drobeligambamohbaflibeligabbastobeligabbaflibeligabbastikki-
Dikkiedromdronisttabbagabbafloebeleligabbastobeliggabbaflikki-
Dikkedikkipakkapokpaksnee reldeldeegestikkedikkefloepstikke-
Flakstikkefleegeflopflakflikflakflikflakstikkedikkedroepdroep-
Drabdrabfloebligamstobebeligamdeedruimdrodrabbafloebelegabba-
Stoebeligamflee

Floebeligabba stobelegabbafloebelegabbastikkedikkepompam-
Stikstakflokkedakkedruimdruimdruimstikkedikkebrobrabbrabrab-
Stikkedikkefroodfloffloroemknaroemknootfrabbatoebeliganibabba-
Babbaflibeligabbastikkedikkepokkepakkepiktepakkepikspak brik-
Frakfrakstikkedikkespikspokfrobflobflemfleedabbahobeligum-
Baohfloellgabbastobeligabbafloebeligabbastikkedikkedromdrom-
Stabbagabbafloebligabbastobegabbaflibelegabbastikkedikke
Hopstapsneereldeldeegestikkedikke hoepstikkehapstikkeheege-
Flanflaniflikflakflikflakstikkedikkedroepdroepstikkedikkedrab-
Drabfloebelgabbastoebeligambabbagambodrabdrodrabbadroebeligam-
Stabbagamdee

Hia ho harle harlekijnverschenen op:

Herman van Veen 1 (1968)
Suzanne (1968)
10 jaar Herman van Veen (1976)
Het een en ander (1985)
Die Musikfabel von der Ente Quak
Ein Hollander (Live in Wien) ( 1986)
In vogelvlucht (1987)
De muziekfabel van Alfred Jodocus Kwak (1987)
Bis hierher und weiter (1988)
Nu en dan - 4cd-box (1998)
Nu en dan (1998)
100 (2009)