T: Herman van Veen
dat zijn mijn meeuwen
jaar: 1979

Kijk es daar?
dat is een weiland .
het is een van opa's allerlaatste
weilanden.
Maar we kunnen vandaag niet
door dat weiland lopen
want opa heeft het gisteren pas
geverfd.

Kijk eens naar boven?
Groot hè?
dat is de lucht.
daar heeft opa dertig duizend jaar
aan gewerkt.
Eerst de gaatjes gevuld.
toen geplamuurd, geschuurd.
geglansd
en daarna heeft opa wolkjes
gemaakt.
En voor de wolkjes heeft opa
schaamrood.
lijkbleek en blauw van de kou
gebruikt.

Opa is heel goed bevriend met de
wolkjes,
want als ze ergens boven blijven
hangen,
dan weet opa
dat daar wat loos is.
En dan moet opa
ogenblikkelijk
op de solex
om de boel daar eens grondig
schoon te vegen.

Kijk eens in de verte?
Dat zijn bomen.
Bomen beschouwt opa meer als
een aardigheidje.
Daarmee kietelt opa de lucht.
Kijk ze wuiven;
wuif es terug.

Zie je dat?
Daar gaat 'haast'
' haast' met een akte-tas.
'Haast' maakt opa niet.
daar heeft opa geen tijd voor.
Dat vindt opa maar flauwe kul.
Moetje nou toch eens kijken.
die 'haast' in die Mercedes-Benz.
't Is maar goed. dat opa bomen
heeft gemaakt.

Wie daar zit?
dat is'verlangen'.
Als je 'verlangen' in aanraking
brengt met 'verlangen'.
dan krijgen ze rooie wangen
en toverbuiken
en dan kan opa ze gebruiken
om kindertjes te maken.
Zo heeft opa jou ook gemaakt,
indirekt.
Dat heeft niks met kool of
ooievaars te maken.
't is veel leuker.

Dat daar. is niet leuk.
Dat is 'bezighouden'.
Met 'bezighouden' moetje je niet
teveel inlaten
. Van 'bezighouden' moet je nl.
weten hoeveel
twee keer drie is en waar
Sappemeer ligt.
Bezighouden weet alles van
gisteren.
En daar heb je niet veel aan.
Hij zorgt ervoor.
datje van alles hebt
en datje niet meer kunt
fantaseren
en dan kun je nooit van zijn
levensdagen
een boom maken, laat staan een
framboos.
want dat is een hele moeilijke.

Dat daar is'angst'.
Die kleine, met die kapotte mond.
'Angst' weet niet waar Sappemeer
ligt
hij is zo bang dat 'bezighouden'
hem in het openbaar
zal uitlachen.
Daarom heeft 'angst' een groot
kanon gekocht
strepen op zijn mouw gezet
en sterren op zijn pet.
Een vouw in zijn broek en
ruikt hij lekker.
'Angst' heeft een intellekt en is
objektief,
'Angst' is een 'hele pief.

Kijk daar ligt'pech'.
Je kan nog net haar voetjes zien.
'Pech' heeft een keer, toen ze klein
was
voor een ijsje haar buik laten zien.
En 'bezighouden', die lag te gluren
in de bosjes
zou het aan 'grote klok' hangen
als 'pech' niet elke week een keer
de buik van 'bezighouden' wou
likken.
'Pech' likt nog elke week de buik
van 'bezighouden'.
En ze vindt het niet eens mooi.

Dat is zonde.
En dat is het ergste,
wat er bestaat.
Die dunne
dat is 'list'.
Listen lopen nooit voorop
'listen' zitten in het grote regelen.
'Listen' ritselen
met papier.
Er is zelfs
een standbeeld van 'list'.
Opa heeft één keer op het punt
gestaan
een 'list' te gebruiken,
maar hij kon zich nog net op tijd
inhouden.
Want dan had opa hele andere
dingen moeten maken.
dan had opa hele andere dingen
moeten scheppen,
putjes bijvoorbeeld.

Wat zeg je?
Wie dat is?
Daar in de verte?
Dat is een dametje.
Een van de laatste;
ze zijn bij na op.
En als dat dametje lekker koffie
maakt
met gekookte melk en een
speculaasje
dan houdt opa...verschenen op:

* een voorstelling, Carré IV (1979)
*