T: C. Nougaro
NT: Hans Andreus
M: C. Nougaro
Blonde Bert en Zwarte Bart
jaar: 1968

Blonde Bert en zwarte Bart
dragen vriendschap in hun hart
Bart voor Bert en Bert voor Bart
ze zijn als broers steeds bij elkander
maar hun vriendschap raakt benard
als een meisjesblik hen tart

Blonde Bert en zwarte Bart
de één die loert dan naar de ander
golft zo'n schoonheid dichterbij dan
zeggen ze 'die is voor mij man
blijf eraf ze is voor mij
voor blonde Bert, voor zwarte Bart'

Blonde Bert kijkt vuil en zwart
zwarte Bart ziet bleek, voelt zich gesard
elk van hen is zwaar verward
vertrouwt de ander niet

oh hoe triest
oh hoe triest
dit conflict dat nu uitbreekt
deze twist tussen vrienden
't is een bron van veel smart
Bert, wees jij nu de wijste
of Bart

Blonde Bert en zwarte Bart
droegen vriendschap in hun hart
waar je Bert zag zag je Bart
net als twee broers steeds bij elkander
maar nu doen ze koud en hard
maken ze elkander zwart
blonde Bert en zwarte Bart
de één die loert nu naar de ander

Blonde Bert vertoont zijn spieren
ik alleen kan haar versieren
Bart jij bent maar zwart en klein
een vent moet blond en krachtig zijn

Bart verklaart wat wil jij nou
klein en zwart dat wil een vrouw
ik ben meer een smeulend vuur
dat brandt meer op den duur

Maar een grote blondinette
viel op kleine zwarte Bart
en een zwartje, een monuette
slaat Bert toen aan haar hart

Toen zei de één tegen de ander
een schone lei, een nieuwe start
ze bleven vrienden met elkander
die blonde Bert en zwarte Bartverschenen op:

Herman van Veen 1 (1968)