stille nacht
cd: Erato Disques 4509 96393 - 2
1994transeamus
nu zijt wellekome
kling, klokjes, kling
wij komen te zamen
in dulci jubilo
the first nowell
stille nacht
gloria in exelsis deo
von himmel hoch, da komm ich her
kommet, ihr hirten
ich steh' an deiner krippen hier
hoe leit dit kindeken
klein, klein jezuke
te bethlehem geboren
a la berline postiljon
nun komm der heiden heiland
lasst uns froh und munster sein
o kerstnacht,schooner dan de dagen
er is een roos ontsprongen
herders, hij is geboren
o du fröhliche, o du selige
er is een kindeke
't is geboren het godd'lijke kind
o kindeke teer
o herders, verlaat

2:48
3:18
2:09
1:44
2:45
2:37
3:33
1:58
1:55
1:11
3:22
2:47
1:27
2:49
2:42
2:20
1:21
2:48
3:20
4:18
2:13
2:01
1:38
1:57
5:08design © Chris Janssen