Jezus is geboren




single: GP 10351 5

1971



kant a
Maria was een meisje
hoe leit dit kindeken




kant b
wij komen van verre











design © Chris Janssen