Zinsneden
uit koninklijke rede
uitgeverij:
Uitgeverij Harlekijn Holland

uitgiftejaar:
2012

isbn:
976 90 817186 2 2

formaat:
14 x 19 cm

inhoud:
In dit boekje vertelt de schilder Herman van Veen over de inspiratie die hij vond in "zinsneden" uit het destijds omstreden pleidooi voor vrede dat Koningin Juliana hield op 3 april 1952 in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten".
aldus de tekst op de achter-omslag

aantal pagina's:
78

mail

design © Chris Janssen