troost


Herman van Veen (woorden)
en
Olff Appold (foto's)
uitgeverij:
Uitgeverij Ziederis

uitgiftejaar:
2001

isbn:
9070042 01 0

formaat:
30 x 22 cm

inhoud:


Leven is
als sneeuw.
Je kunt het
niet bewaren.

Troost is
dat jij er was.
Uren
maanden

jaren.

HERMAN VAN VEEN (teksten)

Vaak kan al een klein moment van herinnering troost geven, omdat het een gevoel van innerlijke verbondenheid en geborgenheid vertegenwoordigt. Foto's kunnen echter ook een hele nieuwe innerlijke zienswijze teweegbrengen - als bevrijding uit de pijn.

OLFF APPOLD (foto's)

De opbrengst van het boek Troost komt ten goede aan de Stichting Roos, die in 1999 is opgericht met als doel troost te bieden aan nabestaanden. Als eerste project is op 3 juli 1999 het eerste Monument van het Graf voor het Onbekende Kind opgericht op een begraafplaats in het Drentse Barger-Compascuum, ontworpen door Sil van Oort. Met het monument wil de stichting ontvallen kinderen eren, stil kunnen staan bij verdriet, troost kunnen bieden, in dankbaarheid kunnen terugkijken op het leven van een kind dat ons lief is. Het monument is een plek ter herinnering aan vele kinderen die door verkeersongelukken, oorlogen, honger, ziekte, pech of duizenden andere redenen geen lang leven gegund was.

Het ligt in de bedoeling met de baten van het boek een levensgroot Monument van het Graf voor het Onbekende Kind te realiseren op een centrale plek in Nederland. De 36 stenen die deel uitmaken van het Monument zullen uit verschillende windstreken worden gehaald en in een cirkel worden gelegd. Elke steen heeft een eigen boodschap, staat voor de kringloop van één dag, van twaalf maanden, van de levensreis tussen geboorte en sterven.

Dit initiatief wordt door uitvaartverzekeraar en -verzorger Yarden van harte ondersteund.
De eerste steen zal in 2002 worden gelegd.


een boek met gedichten van
Herman van Veen (woorden)
en
Olff Appold (foto's)

opgedragen aan:
Voor Edith en de anderen

eerste bijdrage:

"Niet in de aarde begraven
liggen jullie daar
maar
in mijn borst"

aantal pagina's:
ong. 150

mail

design © Chris Janssen